Pakiet I: koncepcja 3D rzuty + przykładowa aranżacja 3D

  1. Koncepcja zgodna z decyzją o warunkach zabudowy lub z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i wspólnych ustaleń z inwestorem.

  2. Rysunki i szkice rozwiązań  koncepcyjnych z podaniem podstawowych wymiarów pomieszczeń a wraz z podaniem ich powierzchni.
  • rozwiązania funkcjonalno przestrzenne – rzuty 2D i 3D
  • forma architektoniczna budynku
  1. Przykładowa aranżacja pomieszczeń 2D oraz 3D

  2. Przekroje z podaniem podstawowych wysokości kondygnacji i charakterystycznych elementów budynku.

  3. Wizualizacja 3D budynku po wspólnych ustaleniach z inwestorem na podstawie wcześniejszych koncepcji.

  4. Koncepcja opracowywana jest do momentu wspólnego porozumienia architekta i inwestora.
The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net