Wizualizacja muzeum geologicznego na Górze św. Anny w Rezerwacie Geologicznym. Muzeum zaprojektowano z myślą również o osobach niepełnosprawnych, które mogą zwiedzać lej wyrobiska u jego podstawy. Obiekt mieści sale wykładowcze, audytorium, restaurację, salę wystaw stałych oraz wystaw czasowych, a także pomieszczenia administracyjne. Muzeum geologiczne jest częścią projektu Rewitalizacji Rezerwatu Geologicznego na Górze św. Anny.


proj. opracowała Justyna Ruszczak.

The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net