Przebudowa budynku gospodarczego w Izbicku

Przebudowa budynku gospodarczego na budynek mieszkalny zakłada zachowanie charakteru pierwotnego budynku.

Na elewacji frontowej zachowano istniejący otwór bramy wjazdowej, który przeszklono a zarazem doświetlono część salonową. Identyczny otwór na elewacji ogrodowej został zamurowany przez poprzedniego właściciela natomiast na etapie projektu odtworzono i przywrócono przelotowy charakter części budynku. Druki otwór również został przeszklony i doskonale doświetla część kuchenną oraz pozostałą część przestrzeni mieszkalnej.

Od strony ogrodowej zaprojektowano taras wykorzystując cofniętą bryłę budynku oraz istniejące zadaszenie. 

Elewację zaprojektowano z elementami okładziny wapiennej z uwagi na pierwotny materiał z jakiego został wybudowany obiekt oraz drugim czynnikiem jest budynek sąsiedni posadowiony na tej samej działce wykonany w całości z kamienia wapiennego będący pod ochroną konserwatorską.

The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net